Hospitali ya Rufaa ya Mkoa - Amana

Idara

  1. Utawala
  2. Mipango na Bajeti
  3. Upasuaji
  4. Magonjwa ya Ndani
  5. Huduma Saidizi
  6. Dharura
  7. Uuguzi