Hospitali ya Rufaa ya Mkoa - Amana

Upimaji wa Homa ya Ini na Chanjo

Posted on: May 21st, 2024
  • Huduma ya chanjo kama vile 
  • Tetanus (T.T)
  • Chanjo kwa watoto wachanga
  • Chanjo ya kuzuia homa ya ini (Hepatitis B)
  • Chanjo ya kichaa cha mbwa (ant-Rabies)
  • HPV (Human Papilloma Virus)